Jaarprogramma: Bezield leiderschap

Kom meer in contact met je eigen levenskracht, leiderschap en passie en geef koers aan je eigen leven en werk wat ook anderen inspireert.

Jaarprogramma: Bezield leiderschap

Wij zien bezield leiderschap als een proces. Waarbij dit proces – in onze ogen – even belangrijk is als het resultaat. Het gaat hierin om ieders specifieke authentieke weg. De koers die jij hebt te gaan met gebruikmaking van jouw specifieke kwaliteiten. Met passie leiding nemen over jouw koers, jouw richting en daar vorm aan geven; ook tijdens storm, mist en windstilte. De basis van bezield leiderschap begint volgens ons dus bij jezelf om vervolgens ook andere te bezielen, te inspireren en te ondersteunen en wellicht ook leiding aan te geven. Met andere woorden: bezield leiderschap is a way of life. 

Hoe ziet het jaarprogramma eruit:

Programma Bezield leiderschap 2021:
Het programma wordt komend jaar bekend gemaakt.