Team-coaching op het water

Team-coaching op het water

Vlot het niet zo in jullie team? Voelt de besluitvorming niet goed en verloopt de onderlinge communicatie en samenwerking stroef? Zijn er conflicten en worden doelen en targets niet behaald?

Zijn jullie op zoek naar meer flow en spirit?  Ga mee aan boord en ontdek de krachten en uitdagingen van jezelf en van je team al zeilend op het water.


Mogelijkheden:

 1. Samenwerking/verbinding,
 2. Zelfsturend team,
 3. Van groep naar team,
 4. Vaststellen van: missie, kernwaarden en visie,
 5. Omgaan met conflicten,
 6. Doelen en targets,
 7. Teamcultuur in kaart brengen: door middel van drijfveeranalayse*

*Voorwaarde vooraf voor drijfveeranalyse: Persoonlijke Profiel analyse test per teamlid. Een nadere analyse van de teamcultuur op basis van drijfveren geeft vaak boeiende inzichten en concrete handvatten voor het steeds beter laten functioneren van teams.

Methodieken

 • Transactionel-Analyse, Kernkwadranten, Conflictmanagement, Logotherapie, trauma- en verliesverwerking, Business spiritualiteit, Drijfveer analyse: Spiral dynamics, teamontwikkelingsmodellen (Verhoeven), systeem- en organisatieopstellingen (Hellinger) etc.

Praktisch:

 1. Doelgroep: Teams binnen organisaties tot maximaal 10 personen die inzicht willen krijgen in zichzelf, in elkaar en de organisatie.
 2. De dag duurt van 9:30 tot 17:00 uur.
 3. Voorafgaand aan de dag ontvangen de deelnemers een syllabus met het dagprogramma en de nodige informatie.
 4. Doel: er wordt in onderling overleg een doel of doelen vastgesteld waarmee we aan de slag gaan.
 5. Drijfveeranalyse: mocht een organisatie teamcoaching wensen op basis van drijfveeranalyse wordt een voortraject ingesteld. zie voorwaarden*.

*Persoonlijke profielen en het groepsprofiel, gerelateerd aan het onderwerp samenwerken. Hoe kijken de individuele groepsleden naar het thema samenwerken vanuit hun persoonlijke drijfveer/motivatie? Waar is deze groep goed in en waar zit de weerstand, wat zegt dit groepsprofiel over deze groep?. Wat is de cultuur van dit team, welke mogelijke sterkten en zwakten kent dit team? Met andere woorden in welke omgeving gedijt zij goed en wanneer functioneert zij minder? Welke stijl van leidinggeven matcht met dit team? Voor meer informatie, neem contact met ons op.